Dây AV Mạ Bạc Xangsane có cục chống nhiễu cho khả năng chống nhiễu vượt trội

819,000