Dây Tín Hiệu AV WBT 888 – Lõi Đồng – Chống Nhiễu Một Chiều