Pre đèn tích hợp giải mã Tube T5C của hãng Suca Audio, giải mã 24bit/192kHz

2,350,000 

– Cách kết nối Pre Đèn SUCA AUDIO TUBE T5C:
– Thứ tự kết nối Nguồn phát -> Bộ Giải Mã Âm Thanh ->SUCA TUBE-T5C -> Amply -> Loa.
— Sau khi kết nối Bạn để SUCA TUBE-T5C hoạt động khoảng 5 phút để bóng Nga 6*1n nóng lên & có được chất âm tốt nhất.
— Pre SUCA TUBE-T5C tương thích với tất cả các dòng giải mã DAC.